Spoločný antidopingový program VADA a WBC

Voluntary Anti-Doping Association (VADA) a WBC spoločne spustili program "Clean Boxing Program - CBP". Do programu sú povinne zahrnutí všetci majstri sveta organizácie WBC a Top 15 boxeri v rankingu WBC. WBC, kvôli prebiehajúcim olympijským hrám, sa rozhodla predĺžiť lehotu pre boxerov zapísať sa do tzv. "Čistého Programu boxu" (Clean Boxing Program - CBP). Nový termín zápisu je 9. septembra 2016.

WBC

Všetci majstri sveta organizácie WBC a Top 15 boxeri v rankingu WBC majú až do 9. septembra čas, aby sa zaregistrovali v novom programe, inak budú vylúčení z WBC pozícií a bude im zakázaná akékoľvek účasť na aktivitách WBC.
Jedným z najvýraznejších aspektov CBP je to, že obsahuje aj tzv. out - of súťaže, náhodné antidopingové testy. Všetci majstri sveta organizácie WBC a Top 15 boxeri v rankingu WBC musia súhlasiť s out-of súťažiami, náhodnými antidopingovými testami. Zápis do CBP je povinný pre všetkých oprávnených boxerov.
Boxeri musia sledovať tzv. Clean Boxing Program Webinar, ktorý poskytuje informácie o boji proti dopingu a nelegálnych postupoch v boxe. Zároveň musia vyplniť formulár, podpísať a poslať priamo organizácii Voluntary Anti-Doping Association (VADA).

Adonis Stevenson, Lucian Bute, Eleider Alvarez a Artur Beterbiev, títo všetci sa už zapísali do nového CBP programu. Kontroly krvi a/alebo moču môžu byť teraz u nich vykonávané kedykoľvek 365 dní v roku. Musia byť k dispozícii po celú dobu k neohlásenej kontrole. Majster sveta WBC v light heavyweight Adonis Stevenson poznamenal, “Plne súhlasím s týmito novými opatreniami, všetci z nás takto budú bojovať na rovnakom bojovom poli.”

Zdroj: FightNews

Diskusia

 
12. 08. 2016
Nasledujúca stránka: Klub