V Komárne sa v dňoch 28. – 30.10.2012 uskutočnilo tréningové sústredenie dievčat. Tréningového sústredenia sa zúčastnilo 16 dievčat zo siedmich oddielov.

Foto: Jozef Böröczky

Predchádzajúca stránka: Fotogaléria Nasledujúca stránka: TON 2013