Obchodné meno: fy Roderik Győrfi

Sídlo spoločnosti: Vnútorná okružná 178/29, 945 01 Komárno

Miesto podnikania: Športová ul. č.1, 945 01 Komárno

Pridelené IČO/DIČ:
IČO: 14 074 800
DIČ: SK1027415994
Živnostenský list č.j. 2000/02627/00002,
reg.č. 401-5806

Bankové spojenie:

VÚB Komárno 
IBAN SK9502000000000305147142
číslo účtu: 305 147 142/0200  

Kontaktné údaje:

Zákaznícka podpora:
MOBIL: +421 903 447 784 

Technická podpora:

Mobil: +421 948 015 816

Skladové hodiny:

Pondelok - Nedeľa
09,00 hod - 17,00 hod

V prípade, že od nás neobdržíte email, skontrolujte si, prosím, spamový priečinok vo vašej schránke a pridajte si nás do zoznamu povolených. Ďakujeme.

EMAIL:  rgshop@boxclub-kn.sk

Ústredný inšpektorát SOI

Poštový priečinok 29, Prievozská 32, Bratislava, 027 99

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Telefón: 02 / 582 72 103

Fax: 02 / 534 14 996

E-mail: ba@soi.sk