Spracúvanie osobných údajov

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. Tu sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese spoločnosti:

fy Roderik Győrfi, so sídlom Vnútorná okružná 178/29, 945 01 Komárno, IČO: 14 074 800

alebo prostredníctvom e-mailu:

rgshop@boxclub-kn.sk

Odporúčame prečítať si celé nové pravidlá a zásady, ktoré nájdete v priložených dokumentoch na stiahnutie.

fy Roderik Győrfi

PRÍLOHY

Práva dotknutých osôb

Žiadosť na výkon práv dotknutej osoby

Oznámenie porušenie ochrany osobných údajov

Činnosť pri napĺňaní práv dotknutej osoby