JUDr. Gabriel Szenci

Štátna príslušnosť: SR
Krajina narodenia: SR
Funkcia: Člen klubu
Dátum narodenia: 20.08.1969
Korešpondenčná adresa: 945 01 Komárno, Orechový rad 10
Email: gabriel.szenczi@gmail.com
Členské:

Príslušnosť ku organizáciám

ŠKB Spartak Komárno - členský vzťah

Slovenská Boxerská Federácia - športový odborník - členský vzťah k športovej organizácii

Predchádzajúca stránka: First Ring registration Nasledujúca stránka: BoxingOne