Bc. Norbert Horňák

Fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu (c)

Krajina narodenia: SR
Dátum narodenia: 31.05.1973
Korešpondenčná adresa: 946 03 Kolárovo, Veľký ostrov 49
Šport: box
Posledný dátum úhrady členského: -

Príslušnosť ku organizáciám

ŠKB Spartak Komárno - členský vzťah

Slovenská Boxerská Federácia - športový odborník - členský vzťah k športovej organizácii

Predchádzajúca stránka: First Ring registration Nasledujúca stránka: BoxingOne