Ing. Zoltán Bényi

Fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu (c)

Krajina narodenia: Slovenská Republika
Dátum narodenia: 28.09.1964
Korešpondenčná adresa: 94601 Kameničná, ul. Mierová 661
Šport: box
Posledný dátum úhrady členského: -

Príslušnosť ku organizáciám

ŠKB Spartak Komárno - členský vzťah

Slovenská Boxerská Federácia - športový odborník - členský vzťah k športovej organizácii

Predchádzajúca stránka: First Ring registration Nasledujúca stránka: BoxingOne