ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a marketplace magánszemély látogatója önkéntesen bocsát rendelkezésünkre.
Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

1. SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSA

Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a R.G.SHOP a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje. A felhasználó adatainak átadásával hozzájárul az adatok tárolásához, átadásához, feldolgozásához, a vásárló tranzakcióinak és a kapcsolódó feladatoknak a teljesítése, illetőleg a R.G.SHOP belső adminisztrációján történő statisztikai feldolgozás és elemzés céljából.

2. ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Amennyiben személyes adatokat bocsát a R.G.SHOP rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Csak azokat az adatokat tartjuk nyílván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezett felhatalmazását adta, és olyan terjedelemben, amíg az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy a MarketPlace legtöbb oldalát megtekintheti anélkül is, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban megtalálhatók olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat társaságunk szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy azokhoz kizárólag a szolgáltatás nyújtásába közvetlenül részt vevő személyek férhessenek hozzá a szolgáltatásnyújtással szoros összefüggésben, illetve hogy az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül harmadik személyek ne férhessenek hozzá. Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, ne regisztráljon.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk, így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

3. IMPRESSZUM

Az adatkezelésért felelős:

fy Roderik Győrfi

Športová ul. č.1 945 01 Komárno

945 01 Komárno

MOBIL: +421 903 447 784
TEL.: +421 692022031
EMAIL: rgshop@boxclub-kn.sk