A fogyasztói jogokról szóló, 2014. június 13-án hatályba lépett új uniós irányelvnek megfelelően a fogyasztónak jogában áll az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Abban az esetben, ha a fogyasztó az említett határidőn belül gyakorolja az elállási jogot, tudomásul veszi, hogy a szállító jogosult az elállással összefüggésben bizonyíthatóan felmerült szükséges költségek megtérítését követelni. A szerződéstől való elállással a szerződő felek kötelesek visszaszolgáltatni az egymásnak nyújtott szolgáltatásokat. Ha a fogyasztó már átvette a megrendelt árut, köteles az eredeti, sértetlen csomagolásban visszaküldeni. Abban az esetben, ha a fogyasztó a megrendelt árut megrongálva, részben elfogyasztva ill. olyan állapotban, amely nem felel meg annak a feltételnek, amelyben az eladó elküldte, elismeri, hogy az eladó jogosult az így okozott kár megtérítésére, amelyet az eladó köteles bizonyítani a fogyasztó által a megrendelt árukért fizetett összegből. Különleges védelem információhiány esetén: ha az eladó nem tájékoztatta egyértelműen az ügyfelet a szerződés elállásának jogáról, az áru visszaküldésének határideje egy évre meghosszabbodik. A szerződéstől való elállás időtartama akkor kezdődik, amikor az árut átadják a fogyasztónak.

Ha a szerződéstől a kézbesítéstől számított 14 napon belül eláll, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az rgshop (at) boxclub-kn (dot) sk e-mail címen, és adja meg a következőket:

- termék neve / kódja

- az áru leszállításának napja - számla száma.

Kérjük, küldje el nekünk az árut legkésőbb 14 nappal a szállítás után.

Csatolja az áruvásárlási elállási levelet, amely a következőket tartalmazza:

- Neve, címe és telefonszáma, terméknév, terméktípus, a számlaszám megadása abban az esetben, ha visszatéríteni kívánja a pénzét.

- számlaszám.

- Az Ön aláírása és dátuma.

Az áruval küldje el nekünk az eredeti vásárlási igazolást. Az árut az eredeti csomagolásban / az eredeti dobozban vagy más eredeti csomagolásban küldje el, hogy szállításkor ne sérüljön vagy szennyeződjön. Javasoljuk a szállítás biztosítását. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a szállítmány társaság általi szállítás elvesztéséért vagy megrongálódásáért. A későbbi visszatérítés összege postaköltség nélkül.

Szállítási cím:

és Roderik Győrfi

Športová ul. 1

Komárno 94501